Regulamin forum

MidGuard RPG Fora Forum Regulamin forum

Otagowano: 

Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 1)
 • Autor
  Wpisy
 • #135
  Odin
  Opiekun forum

  1. Administracja umożliwia wszystkim zainteresowanym bezpłatne uczestnictwo w forum MidGuard RPG. Każdy użytkownik, który umieścił opinię na forum MidGuard RPG jest traktowany jak użytkownik tegoż Forum. Każdy użytkownik Forum zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

  2. Dostęp do forum MidGuard RPG mają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

  2.1. Przeglądać wiadomości na Forum mogą wszyscy użytkownicy sieci Internet.
  2.2. Pisać wiadomości i odpowiadać na nie mogą już tylko zarejestrowani użytkownicy.

  3. Uczestnicy forum MidGuard RPG publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administracja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Forum.

  4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach forum MidGuard RPG treści:
  a. sprzecznych z prawem
  b. wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz na tle orientacji seksualnej
  c. obscenicznych, jeśli nie mają formy sztuki
  d. propagujących bezprawną przemoc.
  e. o takiej samej zawartości w wielu tematach zwanej potocznie spamem

  5.1. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach forum MidGuard RPG w podpisie użytkownika zawartości animowanej, zbyt jaskrawej, dużej lub w inny sposób uciążliwej dla innych użytkowników. Dopuszczalny rozmiar podpisu użytkownika to 80 pikseli wysokości lub 4 linijki tekstu w standardowym rozmiarze lub połączenie obu tych opcji nie przekraczające razem podanych parametrów (tj. na przykład dopuszczalny jest obrazek wysokości 40 pikseli i dwie linijki tekstu). Administracja MidGuard RPG zastrzega sobie prawo do usuwania grafik nie spełniających w/w wymogów.

  5.2 Niedopuszczalne jest wstawianie animacji gifowych jako swój awatar. Administracja MidGuard RPG zastrzega sobie prawo do usuwania grafik nie spełniających w/w wymogów.

  5.3 Administracja nie pochwala umieszczania w podpisach treści niezwiązanych z tematyką forum, zwłaszcza treści o charakterze manifestacji poglądów i sympatii politycznych, oraz zastrzega sobie prawo do usuwania takich treści z podpisów.

  6. Administracja MidGuard RPG zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, a także treści:
  a. nie mających merytorycznego związku z komentowaną treścią.
  b. będących wielokrotnym, pozbawionym merytorycznego uzasadnienia powielaniem już istniejących treści.
  c. mających na celu obrażanie bądź prowokowanie innych użytkowników.
  d. innych naruszających dobre obyczaje i netykietę.

  7. Administracja MidGuard RPG zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Forum Dyskusyjnym tym uczestnikom, którzy w sposób nagminny naruszają postanowienia pkt. 4 i pkt. 5 Regulaminu.

  8. Administracja MidGuard RPG zastrzega sobie możliwość przeredagowywania nieprzyzwoitych fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu. W szczególnych przypadkach administracja zastrzega sobie możliwość ich usuwania.

  9. Administracja MidGuard RPG zobowiązuje się dochować powszechnych standardów ochrony danych uczestników Forum zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

  10. Na pisemne i prawnie uzasadnione żądanie Administracja MidGuard RPG może również przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom pozostające w jej posiadaniu dane uczestników Forum naruszających postanowienia pkt. 4 niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

  11. Administracja MidGuard RPG dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum.

  12. Dokładne zasady panujące na każdym z działów Forum ustalają odpowiedni moderatorzy biorąc pod uwagę opinie użytkowników. Skargi na działania moderatorów, a także na naganne zachowanie poszczególnych użytkowników proszę kierować do administracji. Aktualnie administratorami są następujące osoby: Odin.

  13. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administracja MidGuard RPG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Forum.

Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 1)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.